"את מבוהלת ונותנת לפחד להיות לערך המוביל בחייך"
אלון גל