"הם אנשים כל כך אינטליגנטיים שלא נולדו בעידן הדיגיטל"
אלון גל