"הילדים נהיים חמדנים, לימדנו אותם את זה"
מיכל דליות