"גבול זה משהו שאת יכולה לייצר והוא מגביל את הילדה"
מיכל דליות