"בלהב 433 בודקים את הקשר בין ברק לקרן וקסנר ואפשטיין"
אראל סג"ל