"אל תתנו להם רובים ואל תיקחו רעיונות פסיכיים מהאמריקנים"
איפה הכסף