"היד קלה על ההדק כשמדובר בערבי"
ינון מגל ובן כספית