"אין למערכת הבריאות תוכנית אסטרטגית"
בן כספית ואריה אלדד