"מה שמעוללים בנט ושקד לעוצמה יהודית זה נורא"
יורם שפטל