"לדעתי הם מקריבים את גוש הימין לצורכיהם הפרטיים"
יורם שפטל