"באיזו זכות לוקחים ומבטלים חוק של הכנסת?"
יורם שפטל