"אם אתה חושב על הילדים אתה צריך למנף את הכסף"
אלון גל