"אם את נשברת לפניה, הבעיה היא שלך ולא שלה"
מיכל דליות