"הלוואי והייתה לנו רמת נגישות כזאת בכל המישורים"
המגשרים