"מעריך שיחליטו להעמיד את גל הירש לדין"
בן כספית ואריה אלדד