"כחול לבן תהיה אלטרנטיבה לרה"מ הרע זה"
ינון מגל ובן כספית