"מעולם לא שולם שקל ממשפחת הפוגע לנפגעים"
ינון מגל ובן כספית