"לעובד ציבור יכול להיות ששוחד לא יהיה בכסף"
אראל סג"ל