"יש די ראיות על מנת להעמידו לדין בשורת עבירות"
אראל סג"ל