אין למשטרה בושה לזרוק את האחריות על ההפקה
אראל סג"ל