"מאמין שאישי ציבור חרדים לא יעזו לסייע לעברייני מין"
הקבינט