השלטים של ניצן הורוביץ ניתלו במקום הלא נכון
יורם שפטל