קח מקל, קח תרמיל, ואל תשכח את תיק התרופות
למבוגרים בלבד