"אם יש חשש לשבץ צריכים להיות סימנים אחרים"
פרופ' רפי קרסו