"זה היום להתרחק מהמידה הרעה של שנאת חינם"
הרב אפרים בן צבי