"ביום אחד כולנו מתייחדים עם זכר ירושלים - זה משהו מאוד עוצמתי"
שיחות לילה