לא סומכים על השלטון המרכזי שינהל את הבחירות
אראל סג"ל