"לא יעלה על הדעת שפקיד ימנע מחבר כנסת לממש את זכותו"
ינון מגל ובן כספית