"אי אפשר לכפות על נשים להיות מעבר לגדר רק כי הן נשים"
אראל סג"ל