מרזל לסתת: "אתם בעד התבוללות וגופשטיין נלחם בה"
ינון מגל ובן כספית