"עצרתי לתקופה ארוכה כי קיבלתי סטירות בחיים"
איריס קול