המשטרה פיצתה קטין שנעצר כיון שנראה כנער גבעות
אראל סג"ל