"ליטול מבג"ץ את הכוח לפסול רשימות לכנסת"
יורם שפטל