"ההתנפלות על בית המשפט הייתה בריונית"
בן כספית ואריה אלדד