"רוב הפורשים לא מודעים לטופס לקבלת הכסף"
למבוגרים בלבד