"שליש מניצולי השואה חיים מתחת לקו העוני"
למבוגרים בלבד