"מי שיחליט מי יהיה רה"מ הוא הקדוש ברוך הוא"
ניסים משעל