"מי שמינה את מירי רגב אוויל לא פחות ממנה"
זהבי עצבני