"הגברת שאוכלת שרצים אומרת שהקב"ה יקבע מי יהיה רה"מ"
בן כספית ואריה אלדד