"הניסיון של גורמים קיצוניים לעשות סיבוב על הנושא קצת צרם לי"
תחשבו טוב