"מעבר למגבלה, כשמציבים יעד השמיים הם הגבול"
תחשבו טוב