"הוא ידע שאני רעבה, והוא מביא לי פירור חלה?!"
מועדון ארוחת הבוקר