"רבים הגיעו אלינו כי רדפו אחריהם או ניסו להרוג אותם"
אראל סג"ל