"הוא התחתן בשנית והמשיך הלאה בחייו, אך השאיר את אשתו עגונה"
בן כספית ואריה אלדד