"רציתי חנויות שלא ילבינו את פניי וילחשו 'אין לנו את המידה'"
מרסל מוסרי