"במשך 3 חודשים מרגע הגשת התלונה לא נעשה שום מהלך חקירתי"
גלעד שלמור ודורון הרמן