הבנו שמנצלים את חוק השבות כדי להתחמק מעונש
גלעד שלמור ודורון הרמן