"נתניהו היה צריך להיות השבוע בעזה ולא באוקראינה"
ניסים משעל