"נמלא את המגרש, ונבנה הכל תוך כדי תנועה"
ינון מגל ובן כספית