"להשאיר אותו מאחורי סורג ובריח עד יומו האחרון"
זהבי עצבני